Duurzaam beton fiscaal voordelig

Dankzij de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) wordt investeren in duurzaam beton fiscaal zeer voordelig

  • 16-5-2017

 In 2017 wordt er 137 miljoen euro gereserveerd voor de MIA en de Vamil en stimuleert de overheid hiermee onder meer de toepassing van duurzaam beton. Dit sluit naadloos aan op de bedrijfsvoering van de Theo Pouw Groep. Als een van de weinigen produceert de Theo Pouw Groep zowel betongranulaat, gereinigd ballastgrind als thermisch gereinigd grind en past deze ook toe. In onze betoncentrales wordt hoofdzakelijk groen beton geproduceerd dat voor minimaal 30 % uit gerecycled betongranulaat bestaat.

De MIA-Vamil 2017 geldt onder meer voor:

Duurzaam beton(product) met ten minste 30% gerecycled content
a. bestemd voor: het gebruik van duurzaam beton in (onderdelen van) een werk of prefab   
-  ten minste 30% van de grove fractie (op volumebasis) van het beton is vervangen door
    betongranulaat, thermisch gereinigd grind of gereinigd ballastgrind,
-   de milieuprestaties van het beton met gerecycled content ten minste gelijk zijn aan die van beton   
    van dezelfde kwaliteit zonder gerecycled content, en
-   wordt aangetoond dat aan bovenstaande eisen wordt voldaan met een certificaat op basis van 
     het certificeringsprogramma ‘Duurzaam beton’ van de Concrete Sustainability Council (CSC),
b. bestaande uit: beton, inclusief de kosten voor aanlevering en in het werk brengen, of een 
    betonnen prefab bouwproduct.

Al deze betonproducten heeft de Theo Pouw Groep in huis.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 50 per kubieke meter beton in aanmerking voor willekeurige afschrijving milieu-investeringen. Een investering in beton(producten) met gerecycled content als onderdeel van een duurzaam gebouw dat gemeld is onder één van de bedrijfsmiddelen D 6110 tot en met E 6129 komt onder bedrijfsmiddel C 6311 niet in aanmerking voor willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Deze maatregel sluit aan op, dan wel kan onderdeel vormen van, onder meer BREEam, DuboCalc, BRL Bouwprojecten met duurzaam beton en EMVI.

Betonproducten
Behalve voor betongranulaat, gereinigd ballastgrind en thermisch gereinigd grind en kunt u bij ons ook terecht voor diverse andere duurzame betonproducten, zoals megablokken, gestabiliseerd zand en stampbeton. Vanzelfsprekend voldoet ons beton aan de BRL 1801 en de betonnormen NEN-EN 206-1 en NEN 8005, waarin de eisen voor de benodigde sterkte- en milieuklassen zijn vastgelegd.
Voor meer informatie over onze betonproducten; klik hier of neem vrijblijvend contact op:
*           In Utrecht met Jo Snel, manager betoncentrale via fjsnel@theopouw.nl of 
            +31 (0)30 2425 257
*           In Eemshaven met Peter Heideveld, manager betoncentrale via 
            pheideveld@theopouw.nl  of + 31 (0) 6 531 96 845


Subvention

Voor meer informatie over deze regeling of het in gang zetten van een subsidieaanvraag, kunt u terecht bij Subvention.

 

Theo Pouw en duurzame toepassingen  
Wij willen een omgeving creëren die toegankelijk is voor de generaties die na ons leven. Vanuit deze overtuiging loopt de Theo Pouw Groep altijd voorop op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit is absoluut geen vanzelfsprekendheid binnen de branche. Sinds 1981 omarmen wij altijd nieuwe energiebesparingsmaatregelen en duurzame toepassingen. Het uitstoten van CO2 is onvermijdelijk, maar wij zien het als onze missie om de uitstoot zoveel mogelijk te beperken. Wij doen dit onder andere door kranen en shovels te vervangen voor groene varianten en onderzoek te doen naar een 100% gerecycled product.