Bouwstoffencatalogus

In onze bouwstoffencatalogus vindt u het overzicht van onze primaire en secundaire bouwstoffen. Bent u op zoek naar een bouwstof die niet vermeld staat, neem dan contact op met onze afdeling Verkoop.

Primaire bouwstoffen

De opslagcapaciteit van primaire bouwstoffen van de Theo Pouw Groep op de centrale locatie in Utrecht bedraagt 500.000 ton. Door ons uitgebreide op- en overslagsysteem kunnen wij snel en efficiënt grote hoeveelheden bouwstoffen leveren. De aanvoer van onze primaire bouwstoffen is per schip. De actuele waterstanden vindt u op:

Keulen middenrijn (minimaal 2.21 meter)
Maxau Bovenrijn (minimaal 4,51 meter)
Kaub Bovenrijn (minimaal 1.81 meter) 

 

Secundaire bouwstoffen

Op onze locaties in Utrecht, Eemshaven, Weert, Akkrum en Lelystad nemen wij puin, bouw- en sloopafval, asfalt en (verontreinigde) grond in. Deze bewerken wij met gebruik van verschillende technieken tot hoogwaardige secundaire bouwstoffen. Als een van de weinigen produceert de Theo Pouw Groep zowel betongranulaat, gereinigd ballastgrind als thermisch gereinigd grind en past deze ook toe.

Primair zand

Grind

Steenslag

Licht ophoogmateriaal

Siersplit

Granulaat - Secundaire bouwstof