Gladheidsbestrijding

Vanuit de zoutloodsen op onze locatie in Utrecht verzorgen wij in opdracht van Akzo Nobel (70.000 ton) en Eurosalt (80.000 ton) de distributie van wegenzout voor rijks-, provinciale en gemeentelijke overheden. Tevens wordt ons wagenpark in Utrecht en Weert ingezet voor de gladheidsbestrijding.

Direct regelen

Heeft u een vraag over de distributie van wegenzout of gladheidsbestrijding?

Afdeling verkoop Midden-Nederland
+31 30 24 25 286
verkoop@theopouw.nl

Afdeling verkoop Noord-Nederland
+31 596 548 918
eemshavenverkoop@theopouw.nl

Afdeling verkoop Zuid-Nederland
+31 495 583 344
verkoopweert@theopouw.nl