Circulaire economie

De Theo Pouw Groep wil het huidige lineaire systeem, waarbij grondstoffen worden omgezet in producten en vervolgens als afval worden afgeschreven, tegengaan. De organisatie maakt zich daar al sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw hard voor. Wij werken er samen aan om de betonkringloop te sluiten en nemen vergaande maatregelen om aan sluiten bij VANG, het initiatief van de rijksoverheid dat zich als doel heeft gesteld om van afval naar grondstof te gaan. Hierbij kijken we niet alleen naar recyclingmogelijkheden, maar ook naar de manier waarop wij de bouwstoffen vervoeren. We zijn er dan ook trots op dat we in 2015 als een van de eerste bedrijven het CO2-certificaat 3.0. hebben mogen ontvangen.

VANG Initiatief

Van Afval Naar Grondstof (VANG) speelt een steeds grotere rol in de grond-, weg- en waterbouw. Het initiatief heeft als doel om bouw- en slooppuin dat bij projecten vrijkomt om te zetten naar grondstoffen. Dit zorgt voor minder afval en dat er minder een beroep wordt gedaan op de steeds schaarser wordende primaire bouwstoffen. De Theo Pouw Groep draagt hieraan bij door bouw- en slooppuin te recyclen naar secundaire bouwstoffen. Zoals granulaten die ingezet kunnen worden in de betonindustrie of granulaten voor de wegenbouw.

foto stap 6.JPG

CO2-prestatieladder

De Theo Pouw Groep heeft in 2012 de derde trede van de CO2-prestatieladder bereikt. Dit instrument is in het leven geroepen om de CO2-uitstoot te beperken. Met onze deelname aan de prestatieladder laten wij zien dat wij bewust zijn van onze CO2-uitstoot, dat wij permanent zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot te beperken en dat wij deze mogelijkheden ook uitvoeren. Voorbeelden hiervan zijn het aanschaffen van een hybride mixer en XL-rijplaten voor minder brandstofgebruik, maar ook het vervoeren van bouwstoffen per schip. Door de geografische ligging van onze vestigingen reduceren wij het vervoer over de weg.

Circulaire economie - schip.jpg

Praktijkcase: Gesloten betonkringloop

Verouderde gebouwen moeten plaatsmaken voor nieuwbouw en worden duurzaam gesloopt om optimaal en hoogwaardig hergebruik veilig te stellen. Het vrijgekomen betonpuin wordt vervolgens per as of over het water vervoerd waarbij het beperken van de CO2-uitstoot centraal staat. Met onze moderne granulaatwasser verwerken wij het puin vervolgens tot hoogwaardige betongranulaten voor de productie van betonmortel. Tenslotte brengt de hybride mixer het groene beton naar een nieuw project waar het de basis vormt voor een nieuwbouw project. Op deze wijze kan de geschiedenis zich oneindig herhalen.

Praktijkcase: Verontreinigde grond

Op diverse plekken vinden saneringen plaats. De verontreinigde grond nemen wij in en reinigen wij extractief. De grond wordt op deze manier in drie stromen verdeeld: puin, zand en slib. Het gewassen puin wordt gegranuleerd en ingezet in de wegenbouw en het zand wordt hergebruikt als ophoogzand.

20150707_200700_resized.jpg

Praktijkcase: Spoorballast

Ingenomen spoorballast wordt gescheiden in twee stromen: zand en steenslag. De ingenomen steenslag wordt gewassen en vervolgens gebroken. De grindvervangers die hieruit ontstaan kunnen onder andere hergebruikt worden in de betonindustrie. Het zand uit spoorballast wordt eerst extractief gereinigd om de grond te ontdoen van bijvoorbeeld zware metalen, oliën of PAK. Vervolgens kan het gereinigde secundaire zand ingezet worden in de beton- of asfaltindustrie.

Pagina 7 - Asfalteren uitbreiding A1 A6 (3).JPG